استیضاح وزیر کار روحانی

نمایندگانی که خواهان استیضاح علی ربیعی‌اند، اعتقاد دارند که وزیر کار با خرید کارخانه و داشتن شرکت‌های خصوصی متعدد...