استیضاح وزیر کشاورزی

محمدعلی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت طرح استیضاح وزیر جهاد‌ کشاورزی را در سامانه مجلس ثبت‌کرده...

اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۴ آذر در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اعلام...

به گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، روحانی استعفای وزیر کشاورزی را نپذیرفته است. استیضاح حجتی بر اساس برنامه فعلی...

پس از اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری و استیضاح وزیر کار، حالا مجلس کرباسیان و حجتی را هم...

با عبور دولت از مانع «استیضاح»، شکاف در مجلس عمیق‌تر شد. فریبکاری برای جلوگیری از طرح سئوال از روحانی...

محمود حجتی در جلسه استیضاح، عملکرد وزارتخانه خود را مثبت دانست و پروژه‌های انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی...