استیون هاوکینگ

استیون هاوکینگ سال گذشته در چنین روزی درگذشت. این یادداشت از او یاد می‌کند: از ده پرسش آخرین کتاب...

این مقاله نگاهی دارد به دستاوردهای نظری استیون هاوکینگ از دهه ۱۹۶۰ به این سو؛ دستاوردهایی که جملگی با...

این فیزیکدان نام‌آور بریتانیایی گفته بود هدفش این است که به راز هستی پی ببرد. هاوکینگ بر آن بود...

یکی از آرزوهای کیهان‌شناس برجسته بریتانیایی سفر به فضا برای تجربه کردن بی‌وزنی‌ست. هاوکینگ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی وعده...