اسحاق رابین

شیمعون پرز، رئیس جمهوری سابق اسرائیل و دارنده نوبل صلح سال ۱۹۹۴، در بیمارستان بستری شده و در کمای...