اسدالله عباسی

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تکذیب خبر منتشر شده به نقل از او مبنی بر...

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران چهارشنبه چهارم دی سخنان علی مطهری که گفته بود؛ «هیئت...

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفت: با وجود ایراد و انتقادات به این طرح، همه به دفاع از افزایش...

اسدالله عباسی رئیس سابق جمهوری اسلامی را به قانون‌شکنی و ایجاد هرج و مرج متهم کرده و خواهان «برخورد»...