اسدالله عباسی

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران چهارشنبه چهارم دی سخنان علی مطهری که گفته بود؛ «هیئت...

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفت: با وجود ایراد و انتقادات به این طرح، همه به دفاع از افزایش...

اسدالله عباسی رئیس سابق جمهوری اسلامی را به قانون‌شکنی و ایجاد هرج و مرج متهم کرده و خواهان «برخورد»...