اسد بیناخواهی

فضای حقیقی، فضای مجازی - کاری از اسد بیناخواهی

کاری از اسد بیناخواهی

مسافران ناخوانده - کاریکاتوری از اسد بیناخواهی

یلدای رویایی - کاری از اسد بیناخواهی

مهاجران - کاری از اسد بیناخواهی به مناسبت ۱۸ دسامبر روز جهانی مهاجران برای زمانه

دانشجوی خطرناک - کاری از اسد بیناخواهی به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

اسماعیل بخشی؛ کاری از اسد بیناخواهی

اعتراض و اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد؛ کاری از اسد بیناخواهی

«نان، کار، آزادی» - کاری از اسد بیناخواهی برای کارگران هفت‌تپه

مدیریت جهادی: یک سال از زلزله کرمانشاه می‌گذرد - کاری از اسد بیناخواهی برای رادیو زمانه

اندک اندک ... کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

طرحی از اسد بیناخواهی به بهانه دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام 

نوسانات دلار − اثر اسد بیناخواهی برای #زمانه

اعدام کسب و کار من است. طرحی از اسد بیناخواهی

#پوشک نایاب شد - کاریکاتوری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

مراقب باشید، خطر ریزش - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #ریال #دلار

سرکوب، راه حل بحران آب نیست - کاری از اسد بیناخواهی #خرمشهر

اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #اعتراضات

این بار نوبت دراویش بود - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #محمد_ثلات