اسد بیناخواهی

کارتون از اسد بیناخواهی

تخیل ولایی: بازگشت به پیش از #برجام/کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

"وقت تنگ است" کاری از اسد بیناخواهی درباره برجام در تنگنا.

روزی #کارگر ایرانی در روز کارگر - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

پایان یک نقش کاری از اسد بیناخواهی برای رادیو #زمانه #مرتضوی

پا در هوا با دلار- کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #دلار

نوروزتان پیروز - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #نوروز_۱۳۹۷

نه به حجاب اجباری در روز جهانی زن - کاری از اسد بیناخواهی برای رادیو زمانه #دختران_خیابان_انقلاب ...

پذیرایی در زندان - #کاووس_سید_امامی #کاووس_سیدامامی #سیدامامی

بیماری جدی - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه در مورد #شاهرودی

دوقلوهای به هم چسبیده کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه و #تظاهرات_سراسری

دیگر اثر ندارد - کاری از اسد بیناخواهی - #تظاهرات_سراسری #iran_protests

بدرود سال ۲۰۱۷ - کاری از اسد بیناخواهی

یلدای بی‌هوا - کاریکاتوری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

۱۶ آذری دیگر در ایران - روز #دانشجو کاری از اسد بیناخواهی

در همین زمینه: احمدی‌نژاد به

مسکن مهر - #زلزله #مسکن_مهر کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

#من_سپاهی_نیستم کاریکاتوری از اسد بیناخواهی برای "زمانه"

«پرژن گُلف» کاریکاتوری از اسدبیناخواهی برای #زمانه #برجام #ترامپ #PersianGulf

رو در رو در #بانه: اعتراض به کشتار #کولبران - کاریکاتور از اسد بیناخواهی برای "زمانه"