اسد بیناخواهی

کاریکاتوری از اسد بیناخواهی در مورد خودی‌ها، غیر خودی‌ها و نخودی‌ها در انتخابات مجلس ۹۴ و انتخابات مجلس خبرگان

کاریکاتوری از اسد بیناخواهی

کاریکاتوری از اسد بیناخواهی با موضوع رد صلاحیت‌های گسترده پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاریکاتوری از اسد بیناخواهی به مناسبت اجرای برجام.