اسرائيل

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در

باراک اوباما امروز چهارشنبه ۳۰