اسلامگرايان تونس

نیروهای داعش اکنون از تطاوین، شهری که زمانی توسط جورج لوکاس برای ساخت فیلم جنگ ستارگان استفاده شده بود...

رهبران دولت تونس امروز جمعه

یک روز پس از ترور محمد براهمی، وزیر کشور تونس اعلام کرد اسلحه‌ای که با آن براهمی به...

یک منبع امنیتی تونس به

رهبر حزب اسلام‌گرای حاکم در تونس با اشاره به خشونت‌ها در اطراف سفارت ایالات متحده گفت، مقامات این کشور...

در واکنش به خشونت‌های اخير اسلام‌گرايان سفلی در تونس، گروهی از شهروندان، هنرمندان و روشنفکران تونسی تظاهرات کردند.


به...

هزاران نفر از اسلام‌گرايان تونس در اعتراض به نمايش انيميشن "پرسپوليس"، ساخته مرجان ساتراپی، فيلم‌ساز ايرانی از يک شبکه...