اسلامگرایان لیبی

یک گروه مسلح وابسته به شبه‌نظامیان اسلامگرای «فجر لیبی» که کنترل طرابلس را در دست دارند از روز شنبه...

یک هتل مجلل در پایتخت لیبی مورد حمله اسلامگرایان مسلح قرار گرفت و چندین نفر از جمله چند خارجی...

هواپیمای جنگی ارتش لیبی کشتی تانکر نفتی متعلق به یونان را مورد حمله قرار داد. در این حمله دو...

شبه‌نظامیان اسلامگرا در دومین روز متوالی برای به دست گرفتن پایانه نفتی اصلی در لیبی با نیروهای دولتی درگیر...