اسلام در ترکیه

اردوغان درباره امکان بازگرداندن مجازات اعدام گفت که «این مسئله مهمی به خاطر رابطه‌اش با جرایم تروریستی است و...

بر اساس این قانون جدید، روسری‌هایی که زیر کلاه‌ها پوشیده می‌شوند باید هم‌رنگ یونیفرم نظامی پلیس‌های زن باشند و...