اسلام و مدرنیته

محمود نبويان، نماينده تهران در مجلس ایران گفت «اسلام با مدرنيته هيچ جا سر سازگاری ندارد». وی افزود «اگر...