اسلام گرایی افراطی

براساس تحقیقاتی که سازمان ملل انجام داده، افراطی‌گری مسلمانان جوان در آفریقا انگیزه‌های مذهبی کمتری نسبت به فقر و...

گروهی از پژوهشگران آلمانی حلقه‌ای از جوانان سلفی را که در حال تبادل نظر برای عملیات انتحاری بودند زیر...