اسماعيل احمدی‌مقدم

خبر برکناری احمدی‌مقدم سه روز پس از عذرخواهی او به دليل حوادث بازداشتگاه کهريزک و سه ماه پيش از...

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

سرتيپ اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران از وقوع سالانه ۱۱۰۰ قتل در اين کشور خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری...

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت: "ممکن است در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی، قصورهايی رخ داده...

پليس ايران به ۶۰ بيمارستان اخطار داده تا پرستاران و کارکنان‌شان پوشش اسلامی را رعايت کنند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر،...

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت: "اينکه دشمن می‌گويد گزينه نظامی روی ميز است، يک واقعيت است."

 

به گزارش...

فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای مشروط به دريافت مجوز وزارت ارشاد است و همکاری با...