اسماعيل احمدی مقدم

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته است که احتمالا جلسات شورای عالی فضای مجازی بدون حضور حسن...

در حالی که برخی از

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب ایران

 اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

دور تازه‌ای از برخورد با

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی از حضور ۶۰ هزار نيروی آماده در يگان ويژه خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر،...

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت نيمی از زندانيان در ايران، محکومان مواد مخدر و حدود ۸۰...

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت: "ممکن است در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی، قصورهايی رخ داده...

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت: "اينکه دشمن می‌گويد گزينه نظامی روی ميز است، يک واقعيت است."

 

به گزارش...

فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت مأموران نيروی انتظامی تنها در موارد خاص برای اعمال قانون نياز به حکم قضايی...

فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت ترکيه در کنترل مرزهای خود با ايران همکاری‌های خوبی دارد اما عراق چنين عمل...

سردار اسماعيل احمدی‌مقدم و سردار احمدرضا رادان، فرمانده و جانشين فرمانده نيروی انتظامی ايران اعلام کردند که امروز تهران...