اسماعیل قهرمان

حسن هاشمیان - رئیس جمهور ترکیه با فراهم کردن تمام بسترها، هنوز ابزارهای کافی برای تغییر قانون اساسی را...

در حالی‌که رئیس پارلمان ترکیه خواهان حذف سکولاریسم از قانون اساسی ترکیه شده بود، نخست‌وزیر این کشور چنین موضعی...

اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه خواهان نفوذ بیشتر دین در سیاست شد. او گفت در قانون اساسی آینده ترکیه...