اسکات فیتزجرالد

آناهید فرحبخش - فیتزجرالد‌ها که نزدیک به یک قرن از جذاب‌ترین زوج‌های هنرمند دنیا بودند و زندگی‌شان دستمایه نوشتن...