اسکار بهترين فيلم غيرانگليسی زبان

در میان فیلم‌های معرفی‌شده، «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند از ایران؛ «مرز» ساخته کارگردان ایرانی، علی عباسی...

در ميان شگفتی ناظران، آکادمی اسکار فيلم "گذشته" ساخته اصغر فرهادی را برای رقابت در بخش فيلم‌های خارجی جايزه...

فهرست ٧١ فيلم شرکت‌کننده در بخش فيلم غيرانگليسی‌زبان هشتادوپنجمين دوره جوايز اسکار بدون حضور  نماينده‌ای از سوی ايران اعلام...