اسکان پناهجویان

کاریکاتوری از بیژن سلطانی

در این نشست بر سر نحوه سریع مصاحبه با پناهجویان و انگشت‌نگاری از پناهجویان تازه واردی که از مرزهای...

بر اساس این طرح، پناهجویان تازه وارد به اروپا از کشورهای ایتالیا، یونان و مجارستان به دیگر کشورهای عضو...