اسکیمو

عباس مؤدب − زن گرینلندی برابری حقوق نمی‌خواهد. به احتمال زیاد از این سخن تعجب می‌کنید. مشاهدات بالینی من...

عباس مؤدب – گزارش تصویری از آفرینش دوبیلاک‌ها، محصول هنروری تجسمی اسکیموها.