اصغر الهی

روزبه جورکش- شخصیت‌ها در این اثر قبل از مرگِ واقعی‌شان مرگی نمادین را تجربه کرده‌اند و آن دقیقاً همان...

«ما اینیم» از آثار اصغر الهی در زمینه «ادبیات روستایی» است. در این داستان چگونگی شکل‌گیری خشونت‌های قومی به...