اصفهان

صدها تن از کارگران پلی‌اکریل اصفهان،

سعید لعالی، امیر یاری و

یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان

بابک دین‌پرست، معاون ستاد مبارزه

نعیم دررشته نوازندگی گیتار از دانشگاه واشنگتن لیسانس گرفته و در حال حاضر در حال اتمام دوره فوق لیسانس...

افسانه میرزائیان، مسئول آسیب‌های اجتماعی

پگاه یزدانی، پس از بازگشت به ایران مدتی به عنوان معلم پیانو در کنسرواتوار تهران مشغول به تدریس بود...

بیژن پیوندی، دبیر انجمن سازندگان

محمود محمودزاده، مدیرکل راه و

فرید جاویدان در زبان آهنگسازی از مراجع متنوعی چون موسیقی محلی ایرانی و موسیقی معاصر غربی بهره می‌گیرد. بسیاری...

محمد درویش - با عدم اختصاص بودجه کافی شاهد فرسودگی و از بین رفتن بافت تاریخی یزد و از...

افسانه میرزاییان، کارشناس دفتر آسیب‌های

علی سلیمان‌پور، مدیر کل پزشکی

ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای شهر

در روزهای گذشته گروهی از

دکتر حمیدرضا نیکنام، رئیس اداره

نازنین جواهریان، یکی از مسئولان

مصطفی بهبهانی، عضو شورای شهر

از چند سال پیش بحث‌هایی

صبح امروز در ساعت هفت