اصلاحات حقوق کار در فرانسه

سندیکاهای کارگری در فرانسه سرانجام توانستند در مذاکره با وزارت کشور مجوز تظاهرات روز پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن / سوم...

اعتراضات و اعتصابات عمومی در فرانسه علیه برنامه دولت برای اصلاحات در حقوق کار به نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور...