اصلاحات در عربستان

اصلاحات در زمینه حقوق زنان در عربستان با قوانین جدید ادامه یافته و قانون قیمومیت ترک برداشته است.

ملک سلمان یک بانکدار و فعال بخش خصوصی را به وزارت کار، یک روحانی میانه‌رو را به وزارت امور...

در هفتادویکمین دوره جشنواره کن فیلم‌های کوتاه سعودی به‌نمایش گذاشته می‌شوند. فرانسه همچنین به عربستان سعودی کمک می‌کند تا...