اصلاحات قانون کار در فرانسه

سندیکاهای کارگری در فرانسه سرانجام توانستند در مذاکره با وزارت کشور مجوز تظاهرات روز پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن / سوم...

ادامه اعتصاب نامحدود راه‌آهن دولتی فرانسه کل این کشور را فلج کرده است. کارمندان مترو پاریس نیز به این...

به‌رغم تهدید سندیکاهای فرانسه بر ادامه اعتصابات در جریان برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در این کشور، دولت...