اصلاحات قانون کار فرانسه

اعتراضات و اعتصابات عمومی علیه اصلاحات جدید در قانون کار فرانسه شدت بیشتری می‌گیرد. سندیکاها برای هفته آینده اعتصابات...

در درگیری‌های شامگاه جمعه ۲۲ آوریل / سوم اردیبهشت میان پلیس فرانسه و ۱۰۰ تن از معترضان جنبش «شب‌ایستاده»...