اصلاح طلبان

شاخه خارج از کشور سازمان

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو

زهرا اشراقی، نوه آیت‌الله خمینی،

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با

محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از

یک عضو رهبری نهضت آزادی

۹۱ چهره اصلاح‌طلب ایران در نامه‌ای

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری

مجمع مدرسین و محققین حوزه‌