اصلاح قانون اساسی

شیلیایی‌های عمدتاً‌ جوان به شکل صلح‌آمیز و با سرود و رقص اعتراض می‌کنند. یک روزنامه‌نگار حاضر در شیلی در...

سیامک ره‌پیک، عضو شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: «اصلاح قانون اساسی تشریفاتی دارد. باید آن...

او می‌گوید: باید در زمانی که «شرایط آرام‌تر و مستقر‌تر است» در باره اصلاح قانون اساسی تصمیم‌گیری کرد.