اضافه وزن

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان به پرسنل پلیس و ارتش دستور داد وزن خود را کاهش دهند. به گزارش...

حدود ۷۰ درصد مرگ‌های قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی در زنان و مردان، مربوط به بیماری‌های قلبی...

به گفته رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران بیش از ۴۵ درصد ایرانیان یا اضافه وزن دارند یا...

رسول ديناروند که به جشنواره صبحانه سلامت ساری رفته بود، نسبت به عوارض ناشی از اضافه وزن نيمی از...