اطلاعات سپاه فارس

اطلاعات_سپاه_فارس اعلام کرده که یک باند «ارتشا و تبانی معاملات دولتی» را در یکی از مراکز وابسته به...

سازمان #اطلاعات_سپاه _فارس اعلام کرد ۱۱ نفر از «سرکرده‌های شبکه سازمان‌یافته‌ای با نام دی‌جی بندها» را در شیراز بازداشت‌...