اطلاعات سپاه پاسداران

نیروهای سایبری اطلاعات سپاه ثارالله

مديران يک سایت اينترنتی توليد، انتشار و معرفی موسيقی زيرزمينی ايرانی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

حسين رونقی ملکی، وبلاگ‌نويس زندانی توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران ايران مورد «ضرب و شتم» قرار گرفته است.

زليخا موسوی،...