اعتراضات اجتماعی در فرانسه

در ادامه اعتراضات مردمی به بی‌عدالتی‌های اجتماعی در فرانسه، پنج‌شنبه شب ۱۴ آوریل / ۲۶ فروردین درگیری‌های خیابانی در...