اعتراضات دانشجويی

شماری از دانشجویان دانشگاه یاسوج 

به دنبال مرگ یک دختر

شماری از دانشجویان دانشکده علوم

جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه

شماری از دانشجویان دانشگاه هنر

دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مریوان در

دانشجویان کُرد معترض در همدان

دانشجويان در سخنرانی حسين شريعتمداری، مدير مسئول روزنامه کيهان در دانشگاه آب و برق عباس‌پور نسبت به حضور وی...

تعدادی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در اعتراض به آن‌چه که "بی‌کفايتی و سهل‌انگاری مسئولان دانشگاه" در مرگ آمنه...

پس از انتشار خبر تجاوز به يکی از دانشجويان دختر دانشگاه فردوسی مشهد، اين دانشگاه دو روز صحنه اعتراضات...