اعتراضات در ارومیه

گرازش‌های تاییدنشده از انتقال ۵۲ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات روزهای گذشته، به زندان ارومیه خبر می‌دهند. براساس اخبار منتشر...