اعتراضات مدنی

آرمان ذاکری - حالا آهسته‌آهسته اجماعی به وجود آمده است که برخورد با آنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند. کارگران،...

به دنبال انتشار فراخوان‌های تظاهرات در شهرهای مختلف ایران و شکل‌گیری اعتراضات مدنی در چندین شهر #ایران که با...

سازمان عفو بین الملل خواستار رفع ممنوع الخروجی محمد ملکی، مدافع حقوق بشر ۸۴ ساله شد. قوه قضاییه...

محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ایران، در اعتراض به ممنوعيت خروجش از کشور و همچنين...

شماری از مردم در شهرستان

دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، علی