اعتراضات مردمی در برزیل

جام جهانی فوتبال پنج‌شنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) در حالی آغاز شد که شهروندان برزیلی معترض به هزینه برگزاری...

عفو بین‌الملل با در نظر گرفتن خشونت‌های سال گذشته پلیس در برزیل نسبت به ادامه این خشونت‌ها در حین...