اعتراضات هفتم دیماه مشهد

حسن روحانی که اعتراضات را حق مردم دانسته بود ادعا کرد که تظاهرات سراسری در اعتراض به گرانی بخشی...

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در صدد تبرئه خود برآمده. او در نامه‌ای به شورای عالی...