اعتراضات هنگ کنگ

کری لم، رئیس اجرایی دولت محلی هنگ‌کنگ اعلام کرد که طرح استرداد مجرمان به چین که اعتراضات گسترده‌ای را...

حدود ۱۲ هزار معترض زردپوش در محله‌های ثروتمند و مراکز خرید و مالی دست به راه‌پيمايی زده‌اند. دوهزار پليس...

حدود سه هفته پس از آن‌که پلیس به بستن خیابان‌ها توسط هواداران دموکراسی در هنگ‌کنگ پایان داد، برای دومین...

اعتراضات در هنگ‌کنگ بیش از دو ماه ادامه داشت. اکنون پلیس آخرین سنگرهای معترضان را از منطقه تجاری شهر...

در جریان برچیدن موانعی که مخالفان در خیابان‌های هنگ‌کنگ ایجاد کرده بودند، بار دیگر پلیس با معترضان درگیری‌ شد...