اعتراضات کارگران شهرداری آبادان

کارگران شهرداری آبادان یکشنبه ۱۸ آذر هم به اعتصاب ادامه دادند و از جمع‌آوری زباله‌های شهری خودداری کردند. این...

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری‌ها طولانی‌تر می‌شود. در آبادان و آبژدان اندیکا کارگران شهرداری اعتصاب کردند. در همدان...

دستمزد کارگران شهرداری حمیدیه و آبژدان اندیکا از آغاز سال جاری پرداخت نشده است. در آبادان نیز کارگران سه...

کارگران شهرداری آبادان سه‌شنبه ۲۹ آبان برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد سه ماه گذشته...