اعتراضات کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر

کارگران پتروشیمی فارابی یکشنبه ۲۵ آذر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محل کار تجمع کردند....

کمبود مواد اولیه در پتروشیمی فارابی به مرحله «حاد» رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر تعطیلی موقت آن به گوش...

اعتصاب رانندگان کامیون، تجمع کارگران پارس‌میل‌لنگ، اعتراض پرستاران گلستان و کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز خبرساز بود.