اعتراضات ۸۸

وزیر مستعفی دولت احمدی‌نژاد از اختلاف او با رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت و احمدی‌نژاد را مسبب اعتراضات سال...

خامنه‌ای در جمع دانشجویان گفت که منظور از دفاع از نظام، دفاع از رهبری نیست اما او موضعش نسبت...

مجتبی ذوالنور می‌گوید حضور سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات ۸۸ و ۱۸ تیر، به دلیل آن...