اعتراضات 88

علی مطهری محاکمه محمدرضا خاتمی را «فرصت مغتنمی» دانست که با حضور میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد...

امام جمعه موقت تهران «نفوذ» را بخشی از پروژه براندازی آمریکایی‌ها خواند و «بدحجابی و شل‌حجابی» و کمپین چهارشنبه...

خامنه‌ای گفت که اگر در طرفداری از کسی حرفی زده می‌شود که مخالف سخنان و مواضع اوست، آن شخص...

علی مطهری، نماینده مجلس شورای

محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری