اعتراض‌های کارگری

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد پنجاه و نهمین روز خود شد. مطالبه‌های اصلی کارگران معترض لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق...

موج اعتراضات کارگری از نیمه دوم اردیبهشت ۹۹ آغاز شد و در خرداد و تیرماه اوج گرفت. دستمزد معوق...

تعداد کارگران معترض کنتور‌سازی ایران حدود ۶۰۰ نفر گزارش شده است. آنان خواستار پرداخت شدن سه ماه حقوق معوقه‌شان...

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز

بازداشت فعالان کارگری استان یزد، تنها به واحد صنعتی چادرلو محدود نشده است و امروز خبرگزاری کار ایران در...

مسئولان ارشد این واحد تولیدی به کارگران معترض هشدار داده‌اند که در صورت ادامه اعتراض‌ها، کارخانه‌ را تعطیل خواهند...

ده‌ها تن از کارگران پیمانی پتروشیمی فجر، در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده بر نماینده صنفی خود، برای چهارمین...

جمعی از کارگران پتروشیمی رازی

۹ تن از کارگران معترض دو

دست‌کم ۳۰۰ تن از کارگران

شاهرخ زمانی و خالد حردانی، دو

شماری از کارگران شاغل در

از صبح امروز، یکشنبه ۱۷

ده‌ها کارگر کارخانه “پویا غرب”

شماری از کارگران کارخانه روغن

صبح امروز (شنبه، نهم آذر

شماری از کارگران شرکت قطعات

صبح امروز شنبه، ۱۸ آبان‌ماه

صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آبان

صدها تن از کارگران پلی‌اکریل اصفهان،