اعتراض‌ها به برگزاری جام جهانی

پلیس ضد شورش برزیل، با