اعتراض به قطع برق

قطع مکرر برق مسئله روزانه مردم در همه جاست و در گفت‌وگوهای مردم، شرح مشکلات ناشی از قطع...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که یکشنبه ۱۷، ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...