اعتراض به نقش ایران در جنگ سوریه

طی این اعتراض، یک معترض بالای سردر ساختمان سرکنسول‌گری ایران در هامبورگ ایستاده و پرچم انقلاب سوریه را به...

سی‌هزارتن در گرسنگی، وحشت و سرمای شدید چشم‌انتظار ادامه روند تخلیه از شرق حلب هستند. اتوبوس‌ها به حلب وارد...