اعتراض دامداران و مرغداران ایران

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که یکشنبه ۱۷، ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...

حسین نعمتی، رئیس #اتحادیه_دامداران_ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) هشدار داد که #صنعت_دامداری رو به نابودی...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...