اعتراض دراویش گنابادی

حکم قصاص #محمد_ثلاث، #درویش_گنابادی که به قتل سه نفر از مأموران #نیروی_انتظامی در حادثه خیابان پاسداران متهم است، توسط...

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۳۰ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...