اعتراض رزیدنت‌های بیمارستان‌های تهران

رزیدنت‌های بیمارستان‌های تهران در بخش‌های مختلف در اعتراض به عدم پرداخت ۹ ماه کارانه و حقوق خود به...